Alkomat jest precyzyjnym miernikiem, co warto uświadomić sobie, zanim zdecydujemy się na zakup. Nieodłączną czynnością, jaką należy wykonywać regularnie korzystając z urządzenia jest kalibracja alkomatu w określonych przez producenta odstępach czasu (lub po odpowiedniej liczbie wykonanych pomiarów).

Istotną kwestią jest przy tym fakt, że alkomatu nie będziesz w stanie skalibrować samodzielnie. Do tej czynności niezbędne są precyzyjne testy, które wykonuje się w warunkach laboratoryjnych przy udziale specjalnych symulatorów. Dlatego kupując alkomat zawsze trzeba wziąć pod uwagę konieczność skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm dla regularnej kalibracji urządzenia.

Alkomaty dostępne na rynku

Najważniejszym elementem alkomatu jest sensor, czyli czujnik, który wykrywa obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na typ sensora, dostępne na rynku urządzenia dzieli się na:

  • alkomaty półprzewodnikowe;
  • alkomaty elektrochemiczne.

Urządzenia półprzewodnikowe są stosunkowo niedrogie, jednak dość często trzeba je kalibrować, żeby mieć pewność, że działają prawidłowo. Z kolei alkomaty elektrochemiczne są produktami droższymi, ale za to bardziej dokładnymi i wymagającymi rzadszej kalibracji.

Czym jest kalibracja alkomatu?

Każdy alkomat wymaga kalibracji zgodnie ze wskazaniami producenta. Stosowane w urządzeniach sensory są bardzo wrażliwe na zmiany czynników środowiskowych, a z czasem ich parametry ulegają rozkalibrowaniu. Trzeba więc dokonać powtórnej kalibracji, żeby mieć gwarancję, że wskazania alkomatu są prawidłowe, a pomiary wiarygodne.

Kalibracja alkomatu jest procesem, który nie może być przeprowadzony w warunkach domowych czy warsztatowych. Wymaga zastosowania specjalnych narzędzi oraz umiejętności i doświadczenia w przeprowadzaniu tego rodzaju prac.

Gdzie należy skalibrować alkomat?

Jeśli czas wskazany przez producenta alkomatu lub liczba wykonanych pomiarów obligują do przeprowadzenia kalibracji, należy skontaktować się z profesjonalnym punktem specjalizującym się w kalibrowaniu alkomatów. Proces kalibracji polega na testowaniu urządzenia oraz wyznaczaniu jego sprawności przy użyciu specjalnych symulatorów, dzięki którym do alkomatu podawana jest próbka powietrza o odpowiednio skonfigurowanych parametrach takich jak:

  • temperatura;
  • siła przepływu;
  • stężenie alkoholu.

Próbka stanowi symulację powietrza wydychanego po spożyciu alkoholu, a na podstawie przeprowadzonych badań, można dokonać ponownej kalibracji alkomatu.

Jak często należy kalibrować alkomat?

Alkomaty z sensorem półprzewodnikowym kalibruje się częściej niż urządzenia z sensorem elektrochemicznym. Zwykle należy przeprowadzić adjustację co 100 – 300 pomiarów lub raz na pół roku. W przypadku alkomatów elektrochemicznych najczęściej kalibracji dokonuje się co 500 pomiarów lub raz na 12 miesięcy.

Oczywiście ostateczne wytyczne daje producent każdego urządzenia. Warto wiedzieć, że kalibrację należy przeprowadzić również w innych sytuacjach, jeśli tylko wskazania alkomatu wydają się nam wątpliwe lub zaszły pewne okoliczności, w konsekwencji których alkomat mógł się rozregulować.

[Głosów:0    Średnia:0/5]